Iberlauf-šljunak-kamen

slike-sljunak-iberlauf                                                                  Iberlauf-šljunak-kamen

Opšte je poznato da se šljunak dobija iskopavanjem prirodnih materijala iz korita velikih reka. Nakon toga se ili koristi tako, nazivajući se „prirodnim šljunkom“, ili se ispira i čisti; nakon takvog uklanjanja nečistoća on postaje tzv. „seperisani šljunak“. I prirodni i seperisani šljunak imaju svoju primenu. Međutim podela i vrste šljunka se ne završavaju tu – nakon što se opere i postane seperisani šljunak, on se dalje može prosejavati kroz posebna sita kako bi se izdvojila (separisala) određena veličina zrna.  Tako se dobijaju određene separacije šljunka, neke od njih su krupnije, neke sitnije. Sve one imaju svoju određnu primenu i namenski su tako izvojene. Postoji oko 5 različitih separacija koji daju granulaciju od 1mm do nešto malo preko 32mm.

Šljunak separacije 4, jedan je od potražnijih materijala; poznat je pod imenom Iberlauf, a koristi se specijalno za drenažu. U pitanju je kao što smo gore objasnili, opran i čist šljunak, koji u sebi ne sadrži pesak, niti višak sitnog kamenja, zbog čega ima odlične drenažne karakteristike. Istovremeno je u pitanju čvrsta podloga, ali ona koja dozvoljava proticanje vode kroz sebe. Zbog toga se najčešće koristi za odvođenje vode od placa, dvorišta ili objekata; zatim i za ukrašavanje dvorišta, nasipanje terena ili dekoraciju betona. Njegova granulacija je preko 32 mm, a težina iznosi od 1400-1600kg po m3. U pitanju je materijal koji ima više primena, a njegova vodopropustljivost omogućava nam rešavanje mnogih problema koje nam voda može praviti na loše uređenim terenima i slično. Sa Iberlaufom možete se rešiti teških muka koje Vam je voda na placu možda godinama pravila. Ovaj šljunak separacije 4, jedan je od najtraženijih separacija. Reč „Iberlauf“ potiče iz nemačkog jezika i u njemu označava tzv. prelivni ventil; pa nije ni čudo što su ovaj „prelivni“ odnosno vodopropusni šljunak nazvali baš ovim imenom.

Tamo gde je potrebno propustiti vodu u zemljište, nasipa se šljunak pod imenom Iberlauf. Zbog svoje ogromne propustljivosti, on se nikako ne sme pomešati sa drugim vrstama šljunka te koristi za spravljenje betona. Njegova primena je vrlo specifična, ali samim tim i veoma korisna. On će reštiti problem vode na najefikasniji način. Kada je potrebno dreniranje, tu je Iberlauf – jedinstveni„prelivni šljunak“. Njegova velika granulacija je ta koja čini da on bude toliko vodopropusan; a njegova čvrstoća je druga karatkeristika koja ga izdvaja od ostalih „drenažnih materijala“. Uverite se i sami u njegovu funkcionalnost.

Ukoliko je i Vama potreban ovaj specijalni šljunak, koji je se duhovito zove „Iberlauf“ zbog svojih prelivnih, odnosno vodopropusnih karakteristika, pozovite nas kako bismo Vas vrlo brzo i povoljno snabdeli njime. Sada vrlo lako možete rešiti probleme vode koje ste dugo zapostavljali. Pozovite nas, i ukoliko niste sigurni posavetujte se sa nama oko količine Iberlaufa koja Vam je potrebna kao i oko načina njegove upotrebe. U veoma kratkom roku dostavićemo Vaš „prelivni ventil“ na željenu lokaciju. Za sada isporuke Iberlaufa, ali i drugih građevinskih materijala vršimo samo na području Beograda i bliže okolone; ali, nadamo se da ćemo se sa proširenjem posla preliti i u ostale krajeve ove naše lepe zemlje.