Pesak jedinica

 

Pesak jedinica                                                                       Pesak jedinica

            Da li znate šta su to agregati u građevinarstvu? Ovaj pojam, čiji je sinonim granulat, imenuje usitnjen kamen određene veličine (sitniji i krupniji). Da, pesak i šljunak koji se koriste u građevini, spadaju u grupu agregata (kada je reč o građevinskim materijalima). Navedeni agregati mogu biti prirodni i veštački. Prirodni nastaju tako što komadiće obrušene stene voda, vetar i glečeri nose daleko od mesta nastanka; ti isti komadići kamenja mogu se izvlačiti iz korita velikih reka. Zahvaljujući uticajima vode, vetra i samog procesa zbog kojeg se stena raspada, materijal koji se dobija ima ili oštre ili zaobljene ivice. Te materijale mi dakle poznajemo pod imenima šljunak i pesak. U zavisnosti od lokacije, mogu biti rečni i majdanski. Rečni pesak i šljunak, najčešće imaju zrna zaobljenih ivica, jer ih dugotrajni transport kroz rečna korita, zapravo glača i oblikuje. Ovakav pesak i šljunak najčešće čini kvarc, jer je on najotporniji na uticaje vode i drugih sila. Onaj pesak i šljunak koji se uzima sa padina i raznih podnožja, zove se majdanski (ili brdski). S obzirom na to da uticaj vode na njega nije veliki, njegovo zrnevlje ostaje veoma oštrih ivica. U njegovom sastavu nalazi se dosta zemlje i prašine (nije čist poput rečnog). Ovo su prirodni agregati, nastali prirodnim procesima; veštački agregati se dobijaju mrvljenjem i mlevenjem određenih stena namenski od strane čoveka. Po obliku zrnevlja sličniji je brdskom, odnosno majdanskom, jer i njegove ivice ostaju oštre, ali je za razliku od prirodnog brdskog daleko čistiji i samim tim boljeg kvaliteta.

            Osim razlike u procesu nastajanja (prirodnim ili veštačkim putem), pesak i šljunak se dalje razvrstavaju na osnovu veličine zrna. Kako se ovi materijali nakon izvlačenja i čišćenja dalje prosejavaju kroz posebna sita, tako se i vrši njihova separacija na zrna određenih veličina. Tako nastaju frakcije ili separacije šljunka. Svaka frakcija ima svoj namenu i primenu u građevini, i neophodan je građevinski materijal. Šljunak pod imenom „jedinica“ granulacije je od 0 do 4mm, a njegova težina iznosi oko 1400kg po 1m3, što zavisi od njegove vlažnosti. Ovaj šljunak koji je sastavljen od prilično sitnih čestica ima široku primenu u građevini. Njegove granule osim što su sitne, veoma su oštre – te je on izuzetno pogodan za spravljenje maltera, jer će takva struktura granula doprineti njegovoj čvrstoći i kvalitetu. Jedinica se, dakle, koristi za zidanje i malterisanje – može se kombinovati sa peskom, ali i ne mora. Posebno je pogodna za ravnjajuće slojeve, na primer za podove preko izolacije – sloj ispod laminata ili parketa. Takođe, jedinica će poslužiti i za lepljenje keramičkih pločica. Može poslužiti i za razne vrste nasipanja… uglavnom, jedinica je jedan od građevinskih materijala koji je zbog svojih posebnih karakteristika izuzetno primenljiv za mnoge delikatne radove, kao što je navedeno ravnjanje površina.

Kod nas možete poručiti jedinicu najfinijeg kvaliteta; čist šljunak, pažljivo prosejan, finih i oštrih granula koji će doprineti čvrstoći maltera. Mi ćemo ga dopremiti na Vašu adresu u najkraćem moguće roku. Upakovan je u otporne džakove, koji Vam kasnije mogu poslužiti za pakovanje otpadnog materijala… Potrebna Vam je ovakva fina jedinica? Stižemo.Prevoz peska jedinice u Beogradu u kolicini koja vama odgovara po povoljnim cenama.